Najlepšie riešenie

Najlepšie riešenie

pre Vaše kúrenie

pre Vaše kúrenie

Bootstrap Slider

 

Inštalácia vody, kanalizácie a kúrenia 
Liptovský Mikuláš

História našej Firmy siaha do roku 1990 ako montážna firma zaoberajúca sa inštaláciou vody, kanalizácie a kúrenia v bytových a priemyselných stavbách.
Od roku 1990 až do dnes naši pracovníci absolvovali množstvo školení a stáží v zahraničí v oblasti problematiky montáže a projektovania rozvodov vody a kúrenia.

V roku 1997 sa firma presťahovala do Liptovského Mikuláša kde pôsobí dodnes.

V roku 2003 bola firma MEDVE pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzením /s. r. o./. Firma sa po transformácii začala zaoberať aj projekciou a rozšírila svoju obchodnú činnosť. Cieľom našej firmy, je poskytnúť zákazníkovi kompletný servis v oblastiach vody, kanalizácie, kúrenia a plynu.
Realizácia stavieb od projekcie po montáž
Realizácia stavieb od projekcie po montáž
Poradenská činnosť v oblasti vykurovania
Poradenská činnosť v oblasti vykurovania
Odborné poradenstvo, výber materiálov
Odborné poradenstvo, výber materiálov
Profesionalita našich pracovníkov, nadštandardné služby
Profesionalita našich pracovníkov, nadštandardné služby

 

 

 

OSVEDČENIA

Máme záujem získať si Vašu dôveru, preto Vám ponúkame na nahliadnutie naše osvedčenia a certifikáty.

 

  

PARTNERI